"Referees," Parallel Algorithms / Architecture Synthesis, AIZU International Symposium on(PAS), Aizu-Wakamatsu, Fukushima, JAPAN, 1997, pp. xi.
doi:10.1109/PAS.1997.10001
keywords:{},
url:doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/PAS.1997.10001